ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Intel® NUC 8 Business, a Mini PC with Windows 10 Pro, Intel® Core™ i7, 512GB NVMe, 16GB DDR4, no cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC8I7HNKQC
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$1206.64

Intel® NUC 8 Business, a Mini PC with Windows 10 Pro, Intel® Core™ i7, 512GB NVMe, 16GB DDR4, US cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC8I7HNKQC1
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$1209.10

Intel® NUC 8 Business, a Mini PC with Windows 10 Pro, Intel® Core™ i7, 512GB NVMe, 16GB DDR4, EU cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC8I7HNKQC2
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$1209.10

Intel® NUC 8 Business, a Mini PC with Windows 10 Pro, Intel® Core™ i7, 512GB NVMe, 16GB DDR4, UK cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC8I7HNKQC3
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$1209.10

Intel® NUC 8 Business, a Mini PC with Windows 10 Pro, Intel® Core™ i7, 512GB NVMe, 16GB DDR4, AU cord, single pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC8I7HNKQC4
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$1209.10

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

980551
PCN | MDDS
980552
PCN | MDDS
980553
PCN | MDDS
980554
PCN | MDDS
980555
PCN | MDDS