ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

980551
PCN | MDDS
980552
PCN | MDDS
980553
PCN | MDDS
980554
PCN | MDDS
980555
PCN | MDDS