ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek* สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ไดรเวอร์ตัวอ่านการ์ด SD สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11 สําหรับ Intel® NUC8i7HVK & NUC8i7HNK

ไดรเวอร์ Thunderbolt™ Intel® สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี - NUC8i7HVK & NUC8i7HNK

ไดรเวอร์ Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC และ Mini PCS - NUC8i7HNK และ Intel® NUC8i7HVK

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC

อัปเดต BIOS [HNKBLi70]

ไดรเวอร์อินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค ITE Tech* (CIR) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows®10 และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 6 ถึง 10 (ยกเว้น NUC6i7KYK) และผลิตภัณฑ์ Intel Element Intel® NUC ส่วนใหญ่

ไดรเวอร์กราฟิก Radeon™ RX Vega M สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC8i7HVK & NUC8i7HNK

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ไดรเวอร์ผู้บริโภคโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Intel® NUC - NUC8I7HxK สําหรับ Windows® 10

LED Manager for Intel® NUC

Intel® Integrator Toolkit

ไดรเวอร์รุ่นเก่าThunderbolt™ 3สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC