ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์กราฟิก Radeon™ RX Vega M สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

อัปเดต BIOS [HNKBLi70]

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ตัวควบคุมการส่งมอบพลังงานชนิด USB Type C ® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ DCH Thunderbolt™ 3 สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์กราฟิก Intel® DCH ® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel® Management Engineผู้ใช้บริการของ Windows ® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Realtek* High Definition Audio for Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ไดรเวอร์ของ ITA Tech* Consumer Infrared (CIR) ® Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) ใน Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) for Windows® Server 2016 for NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

เครื่องมือ Intel® VCUST

Intel® Management Engineผู้ใช้บริการของ Windows® Server 2016 ที่ใช้ Intel® NUC

Thunderbolt™ 3รุ่นเก่าของ Windows® 10 ใน Intel® NUC