ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

980604
PCN | MDDS
980605
PCN | MDDS
980606
PCN | MDDS
980607
PCN | MDDS
980616
PCN | MDDS