ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

980599
PCN | MDDS
980600
PCN | MDDS
980601
PCN | MDDS
980602
PCN | MDDS
980603
PCN | MDDS