ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC8i7BE, NUC8i5BE, NUC8i3BE Products.

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for the Intel® NUC Kits & Mini PCs - NUC8ixBE

ไดรเวอร์เครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC และพีซีขั้นต่ํา - NUC8ixBE

Intel® Ethernet (LAN) Network Driver for Intel® NUC8BE and NUC10FN Products for Windows 11*

Intel® Chipset Device Software สําหรับผลิตภัณฑ์ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth Driver สําหรับ Windows 10 64 บิตและ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC Kits & Mini PCs

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows®10 และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 6 ถึง 10 (ยกเว้น NUC6i7KYK) และผลิตภัณฑ์ Intel Element Intel® NUC ส่วนใหญ่

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RST) พร้อมเทคโนโลยีIntel® Optane™สําหรับผลิตภัณฑ์ Windows® 10 & Windows 11* Intel® NUC8i3BE, NUC8i5BE และ NUC8i7BE

ไดรเวอร์สําหรับผู้บริโภคโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC8i3BE, NUC8i5BE และ NUC8i7BE

ไดรเวอร์รุ่นเก่าThunderbolt™ 3สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC