ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Solidigm™ Bootable Firmware Update Tool (Intel® branded NAND SSDs)

Intel® SSD Firmware Update Tool

Intel® Rapid Storage Technology Driver Installation Software with Intel® Optane™ Memory (8th and 9th Gen Platforms)

Datacenter NVMe* Microsoft Windows* Drivers for Intel® SSDs

Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) ESXi Tools