ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G162706
US HTS
8471706000

ข้อมูล PCN/MDDS

965843
PCN | MDDS