ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SR3XA

963555
PCN
999FXT
PCN

SR3YH

999FXV
PCN
999FXZ
PCN