ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRL4W

99AMX3
PCN
99ARGP
PCN
99ARH0
PCN

SRL5Z

99APCT
PCN
99ATJ7
PCN
99ATJT
PCN