ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992CN3
CCATS
G167599
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SRL4V

99AMX2
PCN
99ARGH
PCN
99ARGV
PCN

SRL5Y

99APCR
PCN
99ATJ6
PCN
99ATJL
PCN