ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เครื่องมือจัดเก็บข้อมูล Solidigm™ (NAND SSD ที่มีตราสินค้าของ Intel®)

ไดรเวอร์ NVMe* Microsoft Windows* สําหรับ Intel® SSD ของไคลเอนต์

ไดรเวอร์ NVMe* ของไคลเอนต์สําหรับ Intel® SSD (Microsoft Windows 7*)