ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel Wireless Technology-Based สําหรับ Windows 10 รุ่น 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับชุด Intel® NUC - NUC8i7HN, NUC7BN, NUC7DN, NUC6KY และ NUC6SY

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี - NUC7ixDN

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) with Intel® Optane™ Technology for Intel® NUC

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Windows Server 2016* for Intel® NUC

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Intel® NUC

Intel® Management Engine Corporate Driver for Windows® Server 2016 for Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN