ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

966371
PCN | MDDS
966372
PCN | MDDS
966373
PCN | MDDS
966374
PCN | MDDS
966375
PCN | MDDS