ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SR3X0

963534
PCN | MDDS
974956
PCN | MDDS
975870
PCN | MDDS