ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ไดรเวอร์ DCH Thunderbolt™ 3 สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

Intel® Management Engineผู้ใช้บริการของ Windows ® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

อัปเดต BIOS [BNKBL357]

ไดรเวอร์ของ ITA Tech* Consumer Infrared (CIR) ® Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) พร้อมIntel® Optane™เทคโนโลยีเพื่อ Intel® NUC

เครื่องมือ Intel® VCUST

ไดรเวอร์ของการ์ด Realtek* 9884 ® NUC

Thunderbolt™ 3รุ่นเก่าของ Windows® 10 ใน Intel® NUC

Thunderbolt™ 3เฟิร์มแวร์ล่าสุดของ NUC7i7BN และ NUC7i5BN

Intel® HD Graphics Driver Windows® 10 รุ่น NUC7i3BN, NUC7i5BN, NUC7i7BN

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek* ของ NUC7i3BN, NUC7i5BN, NUC7i7BN

Intel® Chipset Device Software for NUC7i3BN, NUC7i5BN, NUC7i7BN