ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

961577
PCN | MDDS
961578
PCN | MDDS
961600
PCN | MDDS
961601
PCN | MDDS
961602
PCN | MDDS