ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

961536
PCN | MDDS
961537
PCN | MDDS
961538
PCN | MDDS
961539
PCN | MDDS
961540
PCN | MDDS