ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

ไดรเวอร์อินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค ITE Tech* (CIR) สําหรับ Windows® 10 สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® NUC หลายตระกูล

Intel® Management Engine Consumer Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC Products

Intel® Integrator Toolkit

Realtek* High Definition Audio Driver for NUC8i3CYSM, NUC8i3CYSN