ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

961303
PCN | MDDS
961304
PCN | MDDS
961305
PCN | MDDS
961306
PCN | MDDS
961307
PCN | MDDS
961309
PCN