ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

961303
PCN
961304
PCN
961305
PCN
961306
PCN
961307
PCN
961309
PCN