ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด อัปเดต BIOS [HNKBLi70]

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี®ไร้สาย Intel® ที่ใช้ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ตัวควบคุมการส่งมอบพลังงานชนิด USB Type C® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3 DCH รุ่น 10 ของ Windows® 10 เพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ DCH กราฟิก Intel®สําหรับ Windows®๑๐๖๔บิตสําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ดาวน์โหลด Intel® Management Engineผู้ใช้บริการของ Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์กราฟิก Radeon™ RX Vega M สําหรับ Windows®๑๐๖๔-บิตสําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูงแบบ Realtek * สําหรับ Windows®๑๐๖๔-บิตสําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ของ ITA Tech* Consumer Infrared (CIR)® Windows® 10 รุ่น 64 บิตเพื่อ Intel® NUC

ดาวน์โหลด Intel® Ethernetการเชื่อมต่อเครือข่าย (LAN) ของ Windows® 10 กับ Intel® NUC

ดาวน์โหลด LED Manager for Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์ Intel® Serial IO สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ดาวน์โหลด Intel® Integrator Toolkit

ดาวน์โหลด เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ Windows® Server ๒๐๑๖สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ดาวน์โหลด เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ Windows®๑๐๖๔-บิตสําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ดาวน์โหลด Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับ Windows Server ๒๐๑๖ * สําหรับ Intel® NUC

ดาวน์โหลด เครื่องมือ Intel® VCUST

ดาวน์โหลด Thunderbolt™ 3รุ่นเก่าของ Windows® 10 ใน Intel® NUC

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูงแบบ Realtek * สําหรับ Windows® Server ๒๐๑๖สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์กราฟิก Radeon™ RX Vega M สําหรับ Windows * Server ๒๐๑๖สําหรับ NUC8i7HNK, NUC8i7HVK