ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

961316
PCN | MDDS
961317
PCN | MDDS
961318
PCN | MDDS
961319
PCN | MDDS
961712
PCN | MDDS