ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Intel Wireless Technology-Based สําหรับ Windows 10 รุ่น 64 บิตและ Windows® 11* สําหรับชุด Intel® NUC - NUC8i7HN, NUC7BN, NUC7DN, NUC6KY และ NUC6SY

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

Intel® Wireless Bluetooth Driver for Windows® 10 64-Bit for Intel® NUC Kits & Mini PCs - NUC7BN

อัพเดต BIOS [BNKBL357]

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek* สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี - NUC7ixBN

ไดรเวอร์การ์ด SD Realtek* สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี - NUC7ixBN

ไดรเวอร์ Thunderbolt™ Intel® สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี - NUC7ixBN

ไดรเวอร์เครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC และ Mini PC - NUC7ixBN

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 for the Intel® NUC Kits & Mini PCs - NUC7ixBN

ไดรเวอร์อินฟราเรดสําหรับผู้บริโภค ITE Tech* (CIR) สําหรับ Windows® 10 สําหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ Intel® NUC หลายตระกูล

Intel® Management Engine Consumer Driver for Windows® 10 64-bit for Intel® NUC Products

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) with Intel® Optane™ Technology for Intel® NUC

HDMI Firmware Update Tool for NUC7i3BN, NUC7i5BN, NUC7i7BN

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® Legacy HD Graphics สําหรับ Windows® 10 สําหรับ NUC7i3BN, NUC7i5BN, NUC7i7BN