ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

961286
PCN
961287
PCN
961288
PCN
961289
PCN
961290
PCN
961291
PCN