ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

961286
PCN | MDDS
961287
PCN | MDDS
961288
PCN | MDDS
961289
PCN | MDDS
961290
PCN | MDDS
961291
PCN | MDDS