ข้อมูลการสั่งซื้อและข้อมูลจำเพาะ

Intel® NUC 7 Essential, a mini PC with Windows® 10, Intel® Celeron®, 32GB eMMC, 4GB DDR4, w/ no cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7CJYSAL
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$169.81

Intel® NUC 7 Essential, a mini PC with Windows® 10, Intel® Celeron®, 32GB eMMC, 4GB DDR4, w/ US cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7CJYSAL1
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$172.27

Intel® NUC 7 Essential, a mini PC with Windows® 10, Intel® Celeron®, 32GB eMMC, 4GB DDR4, w/ EU cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7CJYSAL2
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$172.27

Intel® NUC 7 Essential, a mini PC with Windows® 10, Intel® Celeron®, 32GB eMMC, 4GB DDR4, w/ UK cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7CJYSAL3
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$172.27

Intel® NUC 7 Essential, a mini PC with Windows® 10, Intel® Celeron®, 32GB eMMC, 4GB DDR4, w/ AU cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7CJYSAL4
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$172.27

Intel® NUC 7 Essential, a mini PC with Windows® 10, Intel® Celeron®, 32GB eMMC, 4GB DDR4, w/ IN cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7CJYSAL5
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$172.27

Intel® NUC 7 Essential, a mini PC with Windows® 10, Intel® Celeron®, 32GB eMMC, 4GB DDR4, w/ CN cord, Single Pack

รหัสการสั่งซื้อ
BOXNUC7CJYSAL6

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

961286
PCN | MDDS
961287
PCN | MDDS
961288
PCN | MDDS
961289
PCN | MDDS
961290
PCN | MDDS
961291
PCN | MDDS