ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

961251
PCN | MDDS
961252
PCN | MDDS
961253
PCN | MDDS
961254
PCN | MDDS
961255
PCN | MDDS
961256
PCN | MDDS