ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

961251
PCN
961252
PCN
961253
PCN
961254
PCN
961255
PCN
961256
PCN