ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [JYGLKCPX]

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 64-bit & Windows* 11 for Intel® NUC Kits & Mini PCs

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Kits & Mini PCs 7th Generation and Later

ไดรเวอร์ Intel Graphics DCH สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11 * สําหรับ Intel® NUC Kits & Mini PC - NUC7CJYH และ NUC7PJYH

ไดรเวอร์ Intel® GNA Scoring Accelerator สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC และ Mini PC - NUC7CJY & NUC7PJY

ไดรเวอร์เสียงความละเอียดสูง Realtek * สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11 * สําหรับ NUC7CJY, NUC7PJY

ไดรเวอร์ Realtek* Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 64-บิต & Windows* 11 สําหรับ Intel® NUC 7 Essential Kits และ Mini PC - NUC7CJY & NUC7PJY

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXT) Driver สําหรับ Windows 10 และ Windows® 11 * สําหรับ NUC7CJY, NUC7PJY

SD Card Reader Driver for Windows® 10 & Windows 11* for NUC7CJYH and NUC7PJYH

Intel® Serial IO Driver for Windows® 10 & Windows 11* for NUC7CJY, NUC7PJY

Intel® Integrator Toolkit

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) for Intel® NUC