ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Realtek* High Definition Audio Driver for Windows® 10 & Windows 11* for NUC7CJY, NUC7PJY

ไดรเวอร์ Realtek* Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 64-บิต & Windows* 11 สําหรับ Intel® NUC 7 Essential Kits และ Mini PC - NUC7CJY & NUC7PJY

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC และมินิพีซี - NUC7CJYH & NUC7PJYH

Intel® Chipset Device Software สําหรับผลิตภัณฑ์ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

ไดรเวอร์โปรแกรมสำหรับการทำงานที่เชื่อถือได้จาก Intel® (Intel® TXT) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับ NUC7CJY, NUC7PJY

ไดรเวอร์ Intel® Wireless Bluetooth สําหรับ Windows® 10 64-บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ตัวอ่านการ์ด SD สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับ NUC7CJYH และ NUC7PJYH

ไดรเวอร์ Intel® Graphics DCH สําหรับ Windows®10 และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 6 ถึง 10 (ยกเว้น NUC6i7KYK) และผลิตภัณฑ์ Intel Element Intel® NUC ส่วนใหญ่

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับ NUC7CJY, NUC7PJY

Intel® Integrator Toolkit