ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G162706
US HTS
8523510000

ข้อมูล PCN/MDDS

959395
PCN | MDDS
959396
PCN | MDDS
984819
PCN
99AKZR
PCN | MDDS