ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G162706
US HTS
8523510000

ข้อมูล PCN/MDDS

959391
PCN | MDDS
959392
PCN | MDDS
984815
PCN
99AKZN
PCN | MDDS