ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

958804
PCN | MDDS
960819
PCN | MDDS
960820
PCN | MDDS
960821
PCN | MDDS
960822
PCN | MDDS
962005
PCN | MDDS