ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

958804
PCN
960819
PCN
960820
PCN
960821
PCN
960822
PCN
962005
PCN