ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

958801
PCN | MDDS
960812
PCN | MDDS
960813
PCN | MDDS
960814
PCN | MDDS
960816
PCN | MDDS
962000
PCN | MDDS