ถูกปลดและยกเลิกไปแล้ว

Bulk Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BLKNUC7I5DNHE
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$406.65

Bulk Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BLKNUC7I5DNH1E
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$409.11

Bulk Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BLKNUC7I5DNH2E
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$409.11

Bulk Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BLKNUC7I5DNH3E
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$409.11

Bulk Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BLKNUC7I5DNH4E
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$409.11

Bulk Intel® NUC Kit NUC7i5DNHE, 5 pack

รหัสการสั่งซื้อ
BLKNUC7I5DNH6EL
ราคาที่แนะนำสำหรับลูกค้า
$409.11

ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN/MDDS

958791
PCN | MDDS
960808
PCN | MDDS
960809
PCN | MDDS
960810
PCN | MDDS
960811
PCN | MDDS
962019
PCN | MDDS