ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G157815L2
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

958789
PCN
960791
PCN
960792
PCN
960793
PCN
960807
PCN
961982
PCN