ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC

ยูทิลิตี้ Intel® NUC Watchdog Timer

Intel® Graphics DCH Driver for Windows®10 and Window 11*for 6th (except NUC6i7KYK) through 10th Generation Intel® NUC Products, most Intel® Element Intel® NUC Products and the Intel® NUC11BT/NUC11DB NUC Products.

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 และ Windows* 11 สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 64-บิต และ Windows® 11 สําหรับ Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

สคริปต์ Terraform ของเครื่องมือเริ่มต้นระบบคลาวด์Intel® EMA

เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ HDMI สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 สําหรับ Intel® NUC

Intel® Integrator Toolkit

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) พร้อมเทคโนโลยีIntel® Optane™สําหรับ Intel® NUC

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับ Intel® NUC

เครื่องมือ Intel® VCUST

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์องค์กรโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ Windows® Server 2016 สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Gigabit Ethernet สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) พร้อมเทคโนโลยีIntel® Optane™สําหรับ Windows® Server 2016 สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows Server 2016* สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN

Intel® Chipset Device Softwareสําหรับ Windows Server 2016* สําหรับ NUC7i3DN, NUC7i5DN, NUC7i7DN