ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [TNTGL357]

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับ Intel® NUC

ยูทิลิตี้ Intel® NUC Watchdog Timer

Intel® NUC Pro Software Suite

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 11* และ Windows® 10 สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC11TN[x]i[x]

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 และ Windows* 11 สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 64-บิต และ Windows® 11 สําหรับ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® GNA Scoring Accelerator สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

สคริปต์ Terraform ของเครื่องมือเริ่มต้นระบบคลาวด์Intel® EMA

ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับผู้ใช้ทั่วไปสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel NUC11TN[x]i[x] & NUC11PA[x]i[x]

ไดรเวอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapidสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับ NUC11TN[X]