ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® NUC Pro Software Suite

Intel® NUC Watchdog Timer Utility

Intel® Graphics DCH Driver for Intel® NUC

Intel® Aptio* V UEFI Firmware Integrator Tools

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows 11* and Windows® 10 for Intel® NUC11TN[x]v[x] products

Intel® Management Engine Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for NUC11TN[x]v5 and NUC11TN[x]v7

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows® 10 64-Bit and Windows® 11 for Intel® NUC

Intel® GNA Scoring Accelerator Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Serial IO Driver for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for the 11th Generation Intel® NUC Products

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for 11th Generation Intel® NUC Products

BIOS Update [TNTGLV57]

Intel® EMA Cloud Start Tool Terraform Scripts

Intel® Rapid Storage Technology Driver for NUC11TN

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for NUC11TNHv7, NUC11TNHv5, NUC11TNKv7, NUC11TNKv5, NUC11TNBv7, NUC11TNBv5