ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Thunderbolt™ Intel® สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิตสําหรับชุด Intel® NUC 11 Pro และมินิพีซี - NUC11TN & NUC11TNv

ไดรเวอร์ เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (Intel® RST) สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต & Windows 11* สําหรับชุด Intel® NUC 11 Pro และมินิพีซี - NUC11TN & NUC11TNv

Intel® Management Engine (ME) Consumer Driver for Windows® 10 64-bit & Windows 11* for the Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TN

Intel® Graphics DCH Driver for Windows® 10 & Windows 11* for the Intel® NUC 11 Pro Kits & Mini PCs - NUC11TN & NUC11TNv

ไดรเวอร์ Intel® Ethernet (LAN) สําหรับชุด Intel® NUC 11 Pro - NUC11TN เมื่อใช้ Windows® 10 หรือ Windows 11*

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

Intel® Wireless Technology-Based Driver for Windows® 10 & Windows* 11 for Intel® NUC Products

ไดรเวอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapid (RAID) สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

อัปเดต BIOS [TNTGL357]

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ไดรเวอร์ Intel® GNA Scoring Accelerator สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับผู้บริโภคสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel NUC11TN & NUC11PA