ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

BIOS Update [TNTGL357]

Intel® Ethernet (LAN) Network Connection Driver for Windows® 10 & Windows 11* for Intel® NUC

ยูทิลิตี้ Intel® NUC Watchdog Timer

Intel® Graphics DCH Driver for Windows®10 and Window 11*for 6th (except NUC6i7KYK) through 10th Generation Intel® NUC Products, most Intel® Element Intel® NUC Products and the Intel® NUC11BT/NUC11DB NUC Products.

เครื่องมือตัวรวมเฟิร์มแวร์ Intel® Aptio* V UEFI

ไดรเวอร์การเชื่อมต่อเครือข่าย Intel® Ethernet (LAN) สําหรับ Windows 11* และ Windows® 10 สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC11TN[x]i[x]

ไดรเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Intel® Wireless สําหรับ Windows® 10 และ Windows* 11 สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ไดรเวอร์ Intel® GNA Scoring Accelerator สําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC

ไดรเวอร์Intel® Serial IOสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับผลิตภัณฑ์ Intel® NUC เจนเนอเรชั่น 11

Intel® Chipset Device Software for Windows® 10 64-bit and Windows 11* for Intel® NUC Products

ไดรเวอร์เทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Intel® Rapidสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับ NUC11TN[X]

ไดรเวอร์โปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับผู้ใช้ทั่วไปสําหรับ Windows® 10 รุ่น 64 บิต และ Windows 11* สําหรับ Intel NUC11TN[x]i[x] & NUC11PA[x]i[x]