ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

อัปเดต BIOS สําหรับIntel® Compute Card MKKBLi5v

ไดรเวอร์Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับIntel® Compute Card

ไดรเวอร์องค์กรโปรแกรมการจัดการจาก Intel®สําหรับ CD1IV128MK

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับIntel® Compute Card