ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) Driver for CD1C32GK, CD1C64GK, CD1P64GK

เครื่องมือIntel® Compute Card Dock Lock และ Eject