ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® แผนผังเว็บไซต์

ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® - พาวเวอร์ซัพพลาย: 450 W

ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® - พาวเวอร์ซัพพลาย: 460 W

ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® - พาวเวอร์ซัพพลาย: 550 W

ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® - พาวเวอร์ซัพพลาย: 750 W

ฟอร์มแฟคเตอร์

ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® - ฟอร์มแฟคเตอร์: 1U Rack

ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® - ฟอร์มแฟคเตอร์: 1U, Spread Core Rack

ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® - ฟอร์มแฟคเตอร์: 2U Rack

ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® - ฟอร์มแฟคเตอร์: 2U, 4 node Rack Chassis

ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® - ฟอร์มแฟคเตอร์: 2U, Spread Core Rack

ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® - ฟอร์มแฟคเตอร์: 4U Pedestal

ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® - ฟอร์มแฟคเตอร์: 4U Rack or Pedestal