ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด

1 ผลลัพธ์

พาวเวอร์ซัพพลาย : 750 W

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Server System M20MYP1UR

  • 1U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
  • 4 ไดร์ฟที่รองรับ
  • Intel® Server Board MYP1USVB บอร์ดระบบ
  • 750 W พาวเวอร์ซัพพลาย
  • 150 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้