ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด

2 ผลลัพธ์

พาวเวอร์ซัพพลาย : 2130 W

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Server Chassis H2312XXLR3

  • 2U, 4 node Rack Chassis ฟอร์มแฟคเตอร์
  • 12 ไดร์ฟที่รองรับ
  • 2130 W พาวเวอร์ซัพพลาย
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis H2224XXLR3

  • 2U, 4 node Rack Chassis ฟอร์มแฟคเตอร์
  • 24 ไดร์ฟที่รองรับ
  • 2130 W พาวเวอร์ซัพพลาย
  • 140 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้