ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด

1 ผลลัพธ์

ชื่อรหัส : Products formerly Union Peak

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Server Chassis P4304XXMUXX

  • 4U Rack or Pedestal ฟอร์มแฟคเตอร์
  • 4 ไดร์ฟที่รองรับ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้