ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด

2 ผลลัพธ์

ชื่อรหัส : Products formerly Buffalo Peak

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Server Chassis R1304WFXXX

  • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
  • 4 ไดร์ฟที่รองรับ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis R1208WFXXX

  • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
  • 8 ไดร์ฟที่รองรับ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้