ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด

10 ผลลัพธ์

ชื่อรหัส : Products formerly Buchanan Pass

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Compute Module HNS2600BPBR

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® HNS2600BPSR

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® HNS2600BPQR

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPB24R

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPS24R

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPQ24R

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPBLCR

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPBLC24R

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis H2312XXLR3

 • 2U, 4 node Rack Chassis ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 12 ไดร์ฟที่รองรับ
 • 2130 W พาวเวอร์ซัพพลาย
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis H2224XXLR3

 • 2U, 4 node Rack Chassis ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 24 ไดร์ฟที่รองรับ
 • 2130 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 140 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้