ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด

2 ผลลัพธ์

ชื่อรหัส : Products formerly Big Horn Peak

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Server Chassis R2312WFXXX

  • 2U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
  • 12 ไดร์ฟที่รองรับ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis R2000WFXXX

  • 2U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้