ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด

6 ผลลัพธ์

ฟอร์มแฟคเตอร์ : 1U, Spread Core Rack

ตัวกรองที่ใช้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WFTYSR

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 4 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WFTR บอร์ดระบบ
 • 1100 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System R1304WF0YSR

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 4 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WF0R บอร์ดระบบ
 • 1100 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System R1208WFQYSR

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 8 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WFQR บอร์ดระบบ
 • 1100 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System R1208WFTYSR

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 8 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WFTR บอร์ดระบบ
 • 1100 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis R1304WFXXX

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 4 ไดร์ฟที่รองรับ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis R1208WFXXX

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 8 ไดร์ฟที่รองรับ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้