ระบบและแชสซีเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด

35 ผลลัพธ์

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Server System M20MYP1UR

 • 1U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 4 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board MYP1USVB บอร์ดระบบ
 • 750 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 150 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System S9232WK1HAC Compute Module

 • 2U Rack front IO ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 250 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System S9256WK1HLC Compute Module

 • 2U Rack front IO ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 400 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Compute Module HNS2600BPBR

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System S9248WK1HLC Compute Module

 • 2U Rack front IO ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 350 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® HNS2600BPSR

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System S9248WK2HLC Compute Module

 • 2U Rack front IO ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 350 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผลของระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® HNS2600BPQR

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System S9232WK2HLC Compute Module

 • 2U Rack front IO ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 250 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPB24R

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System S9248WK2HAC Compute Module

 • 2U Rack front IO ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 350 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPS24R

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System S9232WK2HAC Compute Module

 • 2U Rack front IO ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 250 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPQ24R

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPBLCR

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

โมดูลประมวลผล Intel® HNS2600BPBLC24R

 • 2U Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System S9232WK1HLC Compute Module

 • 2U Rack front IO ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 250 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 8 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WFTR บอร์ดระบบ
 • 1300 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 205 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2224WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 24 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WFTR บอร์ดระบบ
 • 1300 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2308WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 8 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WFTR บอร์ดระบบ
 • 1300 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 205 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WFTZSR

 • 2U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 12 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WFTR บอร์ดระบบ
 • 1300 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2312WF0NPR

 • 2U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 12 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WF0R บอร์ดระบบ
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R1304WFTYSR

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 4 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WFTR บอร์ดระบบ
 • 1100 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® R2208WFQZSR

 • 2U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 8 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WFQR บอร์ดระบบ
 • 1300 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 205 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System R1304WF0YSR

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 4 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WF0R บอร์ดระบบ
 • 1100 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System R1208WFQYSR

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 8 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WFQR บอร์ดระบบ
 • 1100 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System R1208WFTYSR

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 8 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WFTR บอร์ดระบบ
 • 1100 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 165 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server System R2208WF0ZSR

 • 2U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 8 ไดร์ฟที่รองรับ
 • Intel® Server Board S2600WF0R บอร์ดระบบ
 • 1300 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 205 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis R2312WFXXX

 • 2U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 12 ไดร์ฟที่รองรับ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis H2312XXLR3

 • 2U, 4 node Rack Chassis ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 12 ไดร์ฟที่รองรับ
 • 2130 W พาวเวอร์ซัพพลาย
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis H2224XXLR3

 • 2U, 4 node Rack Chassis ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 24 ไดร์ฟที่รองรับ
 • 2130 W พาวเวอร์ซัพพลาย
 • 140 W TDP สูงสุด
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis R1304WFXXX

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 4 ไดร์ฟที่รองรับ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis R2000WFXXX

 • 2U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis R1208WFXXX

 • 1U, Spread Core Rack ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 8 ไดร์ฟที่รองรับ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Chassis P4304XXMUXX

 • 4U Rack or Pedestal ฟอร์มแฟคเตอร์
 • 4 ไดร์ฟที่รองรับ
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้