บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด

3 ผลลัพธ์

ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส : 2.0

ตัวกรองที่ใช้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPBR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors รองรับ
 • Custom 6.8" x 19.1" ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 165 W TDP สูงสุด
 • 2.0 ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPSR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors รองรับ
 • Custom 6.8" x 19.1" ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 165 W TDP สูงสุด
 • 2.0 ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPQR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors รองรับ
 • Custom 6.8" x 19.1" ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 165 W TDP สูงสุด
 • 2.0 ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้