บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® ทั้งหมด

9 ผลลัพธ์

ตัวกรองที่ใช้

Intel® Server Board M10JNP2SB

 • Intel® Xeon® E Processor รองรับ
 • uATX ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 95 W TDP สูงสุด
 • 2.0 support ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WFTR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors รองรับ
 • Custom 16.7" x 17" ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 205 W TDP สูงสุด
 • 2.0 (optional) ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WF0R

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors รองรับ
 • Custom 16.7" x 17" ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 205 W TDP สูงสุด
 • 2.0 (optional) ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600WFQR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors รองรับ
 • Custom 16.7" x 17" ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 205 W TDP สูงสุด
 • 2.0 (optional) ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPBR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors รองรับ
 • Custom 6.8" x 19.1" ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 165 W TDP สูงสุด
 • 2.0 ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600STQR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors รองรับ
 • SSI EEB (12 x 13 in) ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 205 W TDP สูงสุด
 • 2.0 (optional) ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPSR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors รองรับ
 • Custom 6.8" x 19.1" ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 165 W TDP สูงสุด
 • 2.0 ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

บอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® S2600BPQR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors รองรับ
 • Custom 6.8" x 19.1" ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 165 W TDP สูงสุด
 • 2.0 ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® Server Board S2600STBR

 • 2nd Generation Intel® Xeon® Scalable Processors รองรับ
 • SSI EEB (12 x 13 in) ฟอร์มแฟกเตอร์ของบอร์ด
 • 205 W TDP สูงสุด
 • 2.0 (optional) ห่วงโซ่อุปทานอันโปร่งใส
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้