ดูผลิตภัณฑ์ Intel® RAID ทั้งหมด

2 ผลลัพธ์

เวิร์คโหลด : Intel® Storage Expanders

ตัวกรองที่ใช้

Intel® RAID Expander RES3FV288

  • Low Profile MD2 Card ฟอร์มแฟคเตอร์
  • Dependent on paired RAID card ระดับ RAID ที่รองรับ
  • Scalable Performance ส่วนตลาด
  • 12 Gb/s อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

Intel® RAID Expander RES3TV360

  • Midplane Board ฟอร์มแฟคเตอร์
  • Dependent on paired RAID card ระดับ RAID ที่รองรับ
  • Scalable Performance ส่วนตลาด
  • 12 Gb/s อัตราการถ่ายโอนข้อมูล
เปรียบเทียบเดี๋ยวนี้

ผู้ค้าปลีกที่แนะนำ

การทดสอบ

ค้นหาผู้ค้าปลีก